ghalam

با درود

نقد به معنای اعلام موجودیت نقص است و هر جا نقص باشد با انتقاد موجودیت آن ثابت می شود و منتقد نه آنکه توطئه گر بلکه شخصی کوشنده جهت تسریع در حل مشکلات می باشد در جوامع توسعه یافته هر گاه نقدی منطقی اعلام گردیده دولتمردان آن کشور با توجه به باز خورد مناسبی که داشته اند با بر طرف کردن مشکلات اعلام شده توسط منتقد توانسته اند در پیشرفت جامعه و کسر کاستی ها قدم بردارند حال اگر در جامعه ای از منتقد به عنوان توطئه گر و از انتقاد با عنوان مخالفت با حکومت یاد شود آیا میتوان به فکر پیشرفت آن اجتماع بود . آیا بدون نقد مشکلات مشخص میگردد آیا جواب نقد باید سرکوب باشد . به هر حال ما زمانی هستیم که مخالف جریان آب حرکت کنیم . حال روحی من مساعد نیست ولی در حال آماده شدن جهت خلاف جهت شنا کردن هستم . نگران نباشید ما هستیم پس من هستم

بدرود

 
  • Posted: Saturday, 14 July 2012 09:19:17 GMT
  • In: Uncategorised
  • Permalink : ghalam
  • Comments: 3
  • Viewed 13075 times.

Make a comment

*
Smilies
*
Enter the code shown.